ERAY YÜKSEK
Fütürist, Hikaye Anlatıcı, Stratejist, Dijital Dönüştürücü

eray yuksek

Eray Yüksek Kimdir?

30 yılı aşkın sürede çeşitli endüstrilerde kurumların; markalaşmaları, farklılaşmaları, yaratıcı ve inovatif olmaları konusunda; projelerinin başlatılmasında ve şekillenmesinde önemli roller almıştır.
Dönüşüm, strateji, teknoloji ile işi buluşturma; geleceği anlama, senaryolar üretme ve istenilene
ulaşma konularında liderlik, koçluk görevlerini üstlenmiştir.
Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde IBM firmasının işinin sürekliliğini sağlamak için üst seviye görevler üstlenmiştir. IBM Türk’ün, hizmet organizasyonuna dönüştüğü yıllarda yaptığı Genel Müdürlük görevi sırasında, büyüme ve pazar payları rekor artışlar göstermiştir.
Başkan Yardımcılığı döneminde, yeni pazarlar ve yeni ülkeler IBM dünyasına katılmıştır.
Halihazırda Fütüristler Derneği’nde Başkanlık görevini üstlenmekte;
kurumlar, girişimciler ve gençlere iyi bir gelecek üretebilmeleri için destek vermektedir.


Sosyal Ağlarda Paylaş