IŞIK DELİORMAN AYDIN
Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Kurucu ve Genel Müdür

Konuşma Konuları

İnovasyon (Yenilikçilik) Hikayeleri
İnovasyon (Yenilikçilik) İçin Program ve Proje Yönetimi
İnovasyon (Yenilikçilik) Huy Haline Getirmek
İnovasyonun (Yenilikçilik) Ayak Sesleri – 5N1K
İnovasyonun (Yenilikçilik) Yaşam Döngüsü
KnowBrainer ile İnovatif (Yenilikçi) Fikirler Geliştirme
Yaratıcı Düşünce ve Yeni Fikirler Geliştirme
Stratejik, Dönüşümcü ve Yenilikçi Liderlik
Kurumsal Girişimcilik
Analitik Problem Çözme ve Karar Verme Süreçleri

Kimdir?

Işık Deliorman Aydın, Kadıköy Anadolu Lisesi ve İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezundur. Kenan Tur İş ve Seyahat Turizm’i kurumundaki bir yıllık deneyiminin ardından, Aralık 1988’de kuruluş aşamasındaki HP Türkiye ekibine katılmıştır. 2005 yılının şubat ayına kadar, Servis ve Satış Operasyonlarından, Yönetim Sistem ve Kalitesi ve Planlamaya; İnsan Kaynakları’ndan, Birleşme Entegrasyonuna; Pazarlamadan, Müşteri ve İş Ortakları Deneyimine kadar birçok ulusal ve uluslararası rol ve projede Yönetici ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Mart 2005’te Microsoft Türkiye ekibine, Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Aydın, o dönemdeki önemli değişim sürecinde, İnsan Kaynakları Yönetimi; 2008’den itibaren de Müşteri ve İş Ortakları İlişki Yönetimi rollerini üstlenmiştir.

Işık D. Aydın’ın bugüne kadar üstlendiği görev ve sorumluluklar daha ziyade kuruluş, değişim ve kriz dönemlerini içermekte olup, yeni model kurma ve geliştirmeyi gerektirmiştir. Profesyonel hayatı boyunca birçok projeye ve en-iyi uygulamaya imza atmış, yerel ve uluslararası başarı ve takdir ödülleri almıştır. Yönetim sistemi, liderlik, strateji, planlama, operasyon, süreç yönetimi, kültür, organizasyon, değişim yönetimi, pazarlama, iş geliştirme, mentorluk gibi konularda aktif ve etkili çalışmalarda bulunmuştur.

Işık D. Aydın; ISO 9000, HP Yönetim Sistemi Denetmenliği ve Kalder-EFQM Ulusal Kalite Ödülü Denetmenlikleri’nde de bulunmuştur. Ayrıca, gerek kurum-içi yerel ve uluslararası proje ekiplerinde, gerekse sektörel komisyonlarda da roller almıştır. Kadın girişimcilik, strateji ve teknoloji konularında STK destekleri sürmektedir. Halen, TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu ve Teknoloji Komisyonu, Türkiye Fütüristler Derneği, Kalite Derneği, KAGİDER ve TurkishWin üyesidir. 2011 Kalder EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Değerlendiricilerindendir.

Işık D. Aydın, KOBİ-EFOR Dergisi’nde köşe yazarlığı yapmanın yanı sıra; York International University ve Robert Kennedy College ortak tasarımı olan ‘Stratejik Düşünce ve Liderlik, İnovasyon, Kültür ve Değişim Yönetimi’ konularında yüksek lisans programına devam etmektedir. Işık D. Aydın, aynı zamanda, ‘Keynote Sepakers Agency’ ve ‘Tablet Seminerler’ konuşmacısıdır.

Işık Deliorman Aydın, kuruluşların iş ve liderlik performansları, verimlilik, etkililik ve yenilikçiliklerinin artmasında önemli katkılarda bulunma amacıyla 25 Nisan 2011’de Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’ni (www.novida.com.tr) kurmuştur.

İngilizce dışında, orta seviyede Fransızca ve Almanca bilen Işık D. Aydın, evli ve iki kız çocuğu sahibidir.

“Dönüşümler, bağlantılar ve etkileşimler günümüz dünyasını şekillendiriyor. ‘Ve âlemi’nde yaşadığımız da bir gerçek. Hem bugün, hem yarın; hem biz, hem herkes; hem ne, hem nasıl… hepsini bir Değer Ağı içinde ele alabilmek gerekli. Organizasyonlar, bir yandan yaşam mücadelelerini sürdürürken; öte yandan ‘ufuk yolculuklarında kararlı, ancak esnek ve çevik de davranabilmek durumunda. Sürdürülebilir başarı için nasıl bir liderlik gerekli? Hangi stratejiler, nasıl hayata geçirilebilir? Yenilikçilik, kültürün parçası haline nasıl getirilebilir? Değişimle nasıl baş edeceğiz? Seçenekleri değerlendirip, etkili kararlar verebilmeyi nasıl başaracağız? Problem çözümü için ne gibi yöntemler söz konusu? Kuruluşumuzu nasıl daha verimli kılabiliriz? Etkileşimlerimizi nasıl daha etkili kılacağız?…ve ilintili onlarca soruya daha, etkili yaklaşım, yöntem ve araçlarla yanıt arayacağız. Öte yandan, bütünleşik bir Yönetim Sistemi’nin önemini net olarak kavrayacağız.”


Sosyal Ağlarda Paylaş