IŞIN SOYLU
Marka Stratejisti, Pazarlama Yönetimi Danışmanı, Eğitmen

Kimdir?

İzmir doğumlu Işın Soylu, Bornova Anadolu Lisesi’nden sonra, Orta Doğu Teknik Universitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Aynı fakültenin İşletme Bölümü’nden tüm pazarlama derslerini yan dal olarak başarıyla tamamladı.

L’Oréal Türkiye’de Lancôme Ürün Müdürü olarak başladığı profesyonel iş hayatına, transfer olduğu Sagra Gıda‘da, içlerinde Tadelle, Sarelle gibi markaların da bulunduğu geniş bir ürün portföyünü yöneterek devam etti. İçinde yatan yeni markalar yaratma aşkıyla Kozmosan Kozmetik’e Marka Müdürü olarak geçti; yurtdışından farklı segmentlerde pek çok markayı Türkiye pazarı ile tanıştırdı. Çalışmalarına, önce Transmed Estetik Cerrahisi Kliniği’de Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Müdürü olarak, sonra Tanaçan Kozmetik’te Pazarlama ve Satış Müdürü olarak devam etti. Burada, pazarlama ve satış departmanlarını kurdu; firmanın kurumsallaşmasına büyük katkıda bulundu; stratejik pazarlama yönetimi ve markalaşma süreci ile firmayı tanıştırdı; pek çok yeni ürün ve hizmet lanse etti; pazar payını %85’e kadar yükseltti; satış teşkilatını ve bayilik sistemini yeniden yapılandırdı; web dahil tüm pazarlama ve tanıtım dokümanları ile periyodik bültenlerin yazarlığını ve editörlüğünü
yaptı. Eş zamanlı, Eğitim Müdürü görevini üstlenerek, hazırladığı eğitimleri kendi ekiplerinin yanı sıra, Türkiye’nin dört bir yanında, binlerce güzellik uzmanı, satış kanalı ve sektör çalışanına ulaştırdı; Halk Eğitim Merkezleri, İSMEK ve meslek okullarıyla işbirliği yapılmasını sağladı. 2007 yılından beri, Marka Stratejisti, Pazarlama ve Satış Yönetimi Danışmanı ve Eğitmen olarak çalışmaktadır. Stratejist ve danışman kimliği ile uzmanlık alanlarında, farklı sektörlerden firmalara, hem süre/süreç hem de proje bazlı danışmanlık hizmeti vermekte; bu firmaların pazarlama ve markalaşma yolculukları için stratejiler geliştirmekte; yol haritaları hazırlamaktadır. Sunduğu danışmanlık hizmetleri; hem mevcut hem de gelecekteki marka ve ürünler için gerekli analizlemelerin ve stratejik marka konumlandırmalarının yapılması, temel stratejilerin belirlenmesi, marka kimliklerinin oluşturulması, muhtelif pazarlama/satış/reklam/iletişim kampanya ve aktivitelerinin saptanıp planlanması, pazarlama planlarının ve bütçelerinin oluşturulması gibi derin uzmanlık ve deneyim gerektiren alanlarda olabildiği gibi; satış senaryolarının yazılması, satış noktası ile ilgili çalışmaların planlanması ve merchandising formatlarının belirlenmesi, pazarlama ve tanıtım metinlerinin kaleme alınması, web portalı ve kurumsal bülten/dergi editörlüğü, ambalaj, katalog, broşür gibi pazarlama materyallerinin tasarımları gibi göreceli orta ölçekli ve proje bazlı işler de olabilmektedir. Bunlara ek olarak Işın Soylu, Pazarlama İletişimi, özellikle de Reklam alanında Stratejik Planlama, Konsept ve Tema Geliştirme, Kampanya Tasarımı, Metin Yazarlığı ve Editörlük ve her tür tanıtım materyali için Stil ve İçerik Tasarımı yapmaktadır. Ayrıca, satış ve pazarlama departmanlarının kurulması veya yeniden yapılandırılması süreçlerinde; organizasyon yapısı, görev tanımları ve iş akışlarının belirlenmesi; şablon, kılavuz ve formatların oluşturulması; personelin işe seçimi ve eğitimleri gibi sistem kurmaya/oturtmaya yönelik danışmanlık da sunmaktadır. Eğitmen kimliğiyle ise uzmanlık alanlarındaki konularda eğitim programları hazırlamakta ve bu programları yürütmektedir. Her biri özgün içerikli 20’ye yakın hazır eğitim paketi bulunmaktadır. Bu eğitimleri, her seferinde katılımcı profiline ve ihtiyaçlara göre tekrar düzenleyerek butik bir anlayışla sunmakta; içeriklerde, Türk Kültürü’ne uygun, gerçekçi ve yaşanmış vakalara, öykülere, örneklere yer vermekte; olabildiği kadar interaktif bir methodoloji izlemekte; etkileşimli çalışmalardan, farkındalık egzersizlerinden ve bir çoğunu kendi geliştirdiği oyunlardan sıklıkla faydalanmaktadır. Anadili düzeyinde İngilizce, orta seviyede İspanyolca bilmektedir. En büyük hobisi seyahat etmektir; gezdiği ülke sayısı şimdilik 30’dur. Kişisel gelişim, hayatının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Reiki, NLP (Neuro Linguistic Programming), Kuantum Düşünce Teknikleri, Zihin Yönetimi alanlarında uzmanlık sertifikaları vardır; Hipnoz, Çekirdek İnanç ve Bilinçaltı, Kinesioloji, EFT (Emotional Freedom Techniques), Vipassana, Silva Methodu gibi alanlarda eğitim almıştır. Sinemayla ilgilenmektedir; film öyküleri, senaryo çalışmaları ve çekilmiş bir kısa filmi bulunmaktadır. Aralarında Avrupa Birinciliği de bulunan pek çok resim yarışması ödülü ve biri Avrupa Parlementosu’nda olan 3 resim sergisi bulunmaktadır. Geçmişte profesyonel olarak yaptığı dansa sosyal olarak devam etmektedir. AEGEE (Association Des Etats Généraux des Etudiants de
l’Europe)-Ankara kurucu eski üyesi, BALMED (Bornova Anadolu Lisesi Mezunları Derneği) yürütme kurulu üyesidir.

Konuşma Konuları

Markalaşma Yolculuğu©:
Adım Adım Marka Mimarisi ve Stratejik
Marka Konumlandırması
Markalaşma Yolculuğu©:
Adım Adım Marka İnşaası ve Stratejik
Marka Yönetimi
Ürün Yönetiminin ABC’si©
Stratejik Pazarlama Yönetimi
Stratejik Pazarlama Planlaması
Türkiye’den Tüketici Profilleriyle Hedef
Kitle ve İçgörü Analizi
Güle Oynaya Satış©:
Interaktif Satış Eğitimi
Satıyorum Satıyorum Sat-tım©:
Interaktif Satış Atölyesi
Türk Kültürü’ne Uygun Telefonda Satış©
Interaktif Tele-Satış Eğitimi
Müşteri Odaklı ve Etkili İletişim
Kişisel Marka Olmak
Kişisel İmaj Yönetimi
Çalışanlar İçin İmaj Rehberi


Sosyal Ağlarda Paylaş